Privacy

FAQ over privacy

Inzage/verwijderen
Wil je een verzoek doen om om je persoonsgegevens in te zien of te verwijderen? Als je inzage in je gegevens wil of geen gebruik meer wenst te maken van on...
Mon, 7 Nov, 2022 at 10:55 AM
Bewaartermijn
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik geen abonnement meer heb en geen bezoek breng aan een website van Talpa Network? Talpa Network bewaart jouw gege...
Mon, 20 Apr, 2020 at 4:04 PM
<