Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik geen abonnement meer heb en geen bezoek breng aan een website van Talpa Network?


Talpa Network bewaart jouw gegevens maximaal 2 jaar gebruiken voor de doeleinden zoals deze in de Privacy Policy van Talpa Network B.V. staan geformuleerd (bijvoorbeeld marketingdoeleinden).