Privacy

Inzage/verwijderen
Wil je een verzoek doen om om je persoonsgegevens in te zien of te verwijderen? Als je inzage in je gegevens wil of geen gebruik meer wenst te maken van o...
Ma, 7 Nov, 2022 om 12:06 PM
Bewaartermijn
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik geen abonnement meer heb en geen bezoek breng aan een website van Talpa Network? Talpa Network bewaart jouw geg...
Do, 28 Mei, 2020 om 11:27 AM
<