Abonnementen Je kunt je abonneren via linda.nl/abonneren óf telefonisch via de klantenservice: 020 8088724. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur. Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders vermeld. Adreswijzigingen graag vier weken van tevoren telefonisch doorgeven. Met vragen over je abonnement kun je ook terecht bij de klantenservice. 


Abonnementsprijzen Een jaarabonnement (12 x LINDA. + 1 x LINDA. vakantieboek) € 103,35,-  Een PLUS-abonnement (12 x LINDA. + 1 x LINDA.vakantieboek, 4 x LINDA.meiden) € 143,15.  Een MEER-abonnement (12 x LINDA. + 1 x LINDA. vakantieboek, 3 x LINDA.loves) € 127,20. Een ALLES-abonnement (12 x LINDA. + 1 x LINDA.vakantieboek, 3 x LINDA.loves, 4 x LINDA.meiden) € 167,00. LINDA.meiden abonnement ( 4x ) kost € 39,80.


Losse nummers Een los nummer van LINDA. kost € 7,95 in de winkel. LINDA.meiden kost in de winkel € 9,95 en het LINDA. vakantieboek kost € 8,95. LINDA.LOVES bestel je in onze webshop voor € 8,25.


Leveringsvoorwaarden Levering van tijdschriften geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden Abonnementen. Je kunt die vinden op https://webshop.linda.nl/leveringsvoorwaarden/


Voorwaarden Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht. Opzeggen kan via de LINDA.- klantenservice (020 8088724), tot uiterlijk een maand voordat de nieuwe abonnementstermijn ingaat. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand voor LINDA. en drie maanden voor LINDA.meiden. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal Mood for Magazines de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (€ 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het te veel betaalde abonnementsgeld.


Privacy Mood for Magazines, legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees en klanten te informeren over relevante producten en diensten van Mood for Magazines. Indien je daar toestemming voor hebt gegeven, kunnen de gegevens ook worden gebruikt om je te informeren over relevante aanbiedingen betreffende producten en diensten van onze partners. Mood for Magazines is onderdeel van Talpa Network. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van Talpa Network. Je kunt dit beleid raadplegen op privacy.talpa-network. com/nl/privacy. Hierin kun je tevens vinden hoe je jouw rechten als betrokkene kunt uitoefenen.